Vladyka Kryštof: Dobrý pastýř, muž modlitby a ucitel pokory. Život a dílo metropolity Doroteje

Emeritní Arcibiskup Pražský a emeritní Metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku povídá o své nové knize “Dobrý pastýř, muž modlitby a ucitel pokory”, věnované Metropolitovi Dorotějovi a vzpomíná na osobní setkání s vladykou Dorotějem.
Почетный Архиепископ Пражский и Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор рассказывает о своей новой книге “Dobrý pastýř, muž modlitby a ucitel pokory” о Митрополите Дорофее и делится своими воспоминаниями о Владыке Дорофее.