Архиепископ пражский Михаил поздравил митрополита Христофора с 65-летним юбилеем

Его Высокопреосвященство Архиепископ пражский и Чешских земель Михаил поздравил митрополита Христофора с 65-летним юбилеем и наградил его медалью святых Кирилла и Мефодия. Монастырь Преображения Господня в Тешове, 30 июнь 2018 года.
Jeho Vysokopřeosvícenost arcibiskup pražský a Českých zemí Michal blahopřál metropolitovi Kryštofovi k pětašedesátninám a vyznamenal ho medailí svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Monastýr Proměnění Páně v Těšově, 30 červen 2018.